KOMUNIKAT NR 2 KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

Przedstawiamy komunikat nr 2 Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KPOZTS

W dniu 28.08.2021 w Sali MKS Emdek Bydgoszcz odbyło się Zebranie Sprawozdawczo

Wyborcze Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W zebraniu na 60

uprawnionych delegatów uczestniczyło 41 – co stanowi 68%.

Prezesem KPOZTS wybrany został Andrzej Jesiołowski.

Do Zarządu KPOZTS wybrano:

1. Janusz Błażejewicz

2. Stefan Hałas

3. Tomasz Drzycimski

4. Tomasz Aderjahn

5. Zbigniew Leszczyński

6. Alina Bogdaniuk

7. Dariusz Kocoń

8. Jerzy Wilmański

9. Tomasz Kurtyka

10.Krzysztof Piotrowski

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Tadeusz Rudak

2. Jacek Lutowski

3. Józef Mularczyk

Delegaci na Zjazd PZTS:

1. Andrzej Jesiołowski

2. Zbigniew Leszczyński

3. Janusz Błażejewicz

4. Tomasz Drzycimski

5. Tomasz Aderjahn

6. Krzysztof Piotrowski

 

2. Licencje

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZTS każdy klub zarejestrowany w Polskim Związku musi wykupić licencje

klubową, licencje zawodnicze i licencje trenerskie.

Wnioski należy wysyłać bezpośrednio do WR PZTS w Warszawie w systemie

Licencyjnym. Zgodnie z ordynacją wyborczą PZTS – ilość licencji Klubowych

decyduje o przydzieleniu ilości mandatów na Zjazd PZTS. W związku z tym

należy do dnia 3.09.2021 złożyć do WR PZTS wniosek na

licencję klubową, licencje zawodnicze i trenerskie.

Po otrzymaniu faktury z PZTS należy dokonać opłat..

3. I WTK Seniorek – odbędzie się w dniu 4.09.2021 (sobota) na sali sportowej w Chełmnie, ul. Harcerska1

losowanie – godz. 9.30 Początek gier – 10.00

4. I WTK Seniorów – odbędzie się w dniu 4.09.2021 (sobota) na sali sportowej w Toruniu, ul. Słowackiego 114

losowanie – godz. 9.30 Początek gier – 10.00

5. I WTK Młodzików i Młodziczek odbędzie się w dniu 5.09.2021 (niedziela) na sali sportowej w Sępólnie

Kraj. ul. Chojnicka 19

losowanie – godz. 9.30 Początek gier – 10.00

6. I WTK Żaków i Żaczek – odbędzie się w dniu 11.09.2021 (sobota) na sali sportowej w Inowrocławiu,

ul. Rakowicza 93

Losowanie – godz. 9.30 Początek gier – 10.00

7. I WTK Juniorów i Juniorek – odbędzie się w dniu 12.09.2021 (niedziela) na sali sportowej w Inowrocławiu,

ul. Rakowicza 93

Losowanie Juniorów– godz. 9.30 Początek gier Juniorów– 10.00

Losowanie Juniorek- godz. 10,30 Początek gier Juniorek – 11,00

8. I WTK Kadetów i Kadetek – odbędzie się w dniu 26.09.2021 (niedziela) na sali sportowej w Gniewkowie,

ul. Dworcowa

Losowanie Kadetów– godz. 9.30 Początek gier Kadetów– 10.00

Losowanie Kadetek- godz. 10,30 Początek gier Kadetek – 11,00

9. I WTK Skrzatów i Skrzatek – odbędzie się w dniu 10.10.2021 (niedziela) na sali sportowej w Chełmnie,

ul. Harcerska1

losowanie – godz. 9.30 Początek gier – 10.00

10. Zgodnie z decyzją Zarządu PZTS przyznano nam sprzęt sportowy w ilości:

– 14 sz. stołów Tibhar z siatkami

– 8 szt. stolików sędziowskich

– 120 płotków

Zainteresowane tym sprzętem Kluby proszę o składanie podań do Zarządu KPOZTS w terminie do 7.09.2021

Powołana zostanie Komisja, która rozpatrzy wszystkie wnioski i przedstawi Zarządowi KPOZTS propozycję

rozdziału w/w sprzętu.

Prezes KPOZTS

Andrzej Jesiołowski