Zarząd Sekcji ASTS „Olimpia”-„Unia” Grudziądz

Józef Mularczyk – Prezes (601647859)

Jerzy Wilmański – Vice-prezes (509339465)

Jerzy Rączka – Sekretarz

Jędrzejewski Rafał – członek zarządu

Glanert Rafał – członek zarządu

Zaborowski Sebastian – członek zarządu

Lech Piotrowski – Honorowy Prezes